Sizin İçin Değerli Olan Herşey, Bizimle Güvende

İTHALAT

Myra Gümrük Müşavirliği olarak firmanızın gümrüklerden yapacağı ithalat, transit ve dahilde işleme, aktarma ve geçici ithalat gibi tüm gümrük işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması işlemlerini yapmaktayız.

İHRACAT

Şirketimize bilgi verildiği anda, gerekli tüm evrak hazırlanarak gümrük çıkış beyannameleri yazılarak tescil edilir. Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde İhracat ile ilgili evraklar onay ve takibi bizzat şirketimiz bünyesinde bulunan konu üzerinde yetgin elemanlarımız tarafından yapılmaktadır.

TRANSİT

Transit ticaret, kısaca açıklamak gerekirse, bir ürünü başka bir ülkeden satın alıp, kendi ülkemizin gümrük sahasına sokmadan başka bir ülkeye satmaktır. Transit ticarete konu olan mallar herhangi bir vergi ve harca tabi değildir.

SERBEST BÖLGE

Genel olarak serbest bölgeler ; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir.

ZİRAİ KARANTİNA

Zirai Karantina Müdürlüklerinin İthalat, İhracat, Transit Ticaret, Re-Export gibi işlemlerini gerçekleştiren firmamız, siz değerli müşterilerimizin gerekli işlemlerini yapmaktadır.

HERBİRİ DALINDA UZMAN PROFESYONEL EKİP

Sektördeki deneyimlerimizle üstün ve profesyonel hizmet ile tanışın.

DİNAMİK, DENEYİMLİ, BİLGİLİ VE TECRÜBELİ

İthalat, ihracat, antrepo, transit, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme hariçte işleme rejimlerinde uzman ekip.

KALİTE ODAKLI ÇALIŞMA ANLAYIŞI

Hizmette dürüstlük ve açıklık, her alanda özverili çalışma.

Bizi daha yakından tanımak için tüm sayfalarımıza göz atabilir ya da bizi doğrudan arayabilirsiniz.

HİZMETLERİMİZ           İLETİŞİM

GELİŞMİŞ HİZMETLER

MYRA GÜMRÜK GELİŞMİŞ HİZMETLER

Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı Danışmanlığı

Banka ve Kambiyo Hizmetleri Danışmanlığı

Gümrük Uyuşmazlıkları ve İhtilaflarında Çözüm yolları

Gümrük Tarife ve İstatistik pozisyonu tespiti

Geçici İthalat İşlemleri (Ata Karnesi v.s.)

Gümrük Kontrolü Altında İşleme

DİĞER HİZMETLERİMİZ

MYRA GÜMRÜK DİĞER HİZMETLER
 • LOJİSTİK HİZMETLER

  Myra Gümrük Müşavirliği,  müşterilerinin ihtiyaç duyduğu Lojistik Hizmetlerin tümünü, iş süreçlerinin her aşamasında gelişmiş IT olanakları ve bilgi birikimi sayesinde stratejik iş ortakları ve bünyesindeki şirketleri vasıtasıyla optimum maliyetlerle hızlı ve güvenli  bir şekilde sunmaktadır.

  Devamını Oku…
 • BELGE TAKİP VE TEDARİK HİZMETLERİ

  Myra Gümrük Müşavirliği, müşterilerinin ithal / ihraç ettiği veya edeceği mallarla ilgili gümrük idarelerine ibrazı zorunlu aşağıda sıralanan belgeleri ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından takip ve temin eder.

  Devamını Oku…
 • KURYE HİZMETLERİ

  Myra Gümrük Müşavirliği için zaman, gümrük işlem ve hizmetlerinin en kısa sürede ve hatasız olarak tamamlanmasını ifade eder. Bu bilinç ve bakış açısıyla, hizmette bütünlüğün ve süratin gereği olarak Myra Gümrük Müşavirliği, bünyesindeki kurye departmanına ait yaya,arabalı,ve motor kuryeleriyle işleme alınacak ithalat-ihracat dosyalarının evraklarını gümrük idarelerine, işlemleri tamamlanmış ithalat-ihracat dosyalarının beyanname eki evraklarını ve hizmet faturalarını müşterilerin adreslerine hızlı bir şekilde ulaştırır.

  Devamını Oku…

SIK SORULAN SORULAR

Deniz ve Hava Hudut kapılarında bütün gümrük işlemleri gerçekleştirilebilmekte iken, sınır komşularımız arasında giriş ve çıkış işlemlerindeki bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması; giriş ve çıkışların güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kara hudut kapılarında ihracat ve ithalat (serbest dolaşıma giriş) işlemleri gerçekleştirilmemektedir. Konuya ilişkin düzenleme Kara Sınır Kapılarından Yapılan Giriş ve Çıkışlar ile İlgili 2006/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yapılmıştır.

Gümrük müdürlükleri yetkilerine göre A ve B sınıfı gümrük müdürlükleri olarak iki sınıfa ayrılır. A sınıfı gümrükler, her türlü gümrük işlemlerini; B sınıfı gümrükler, yalnızca yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Bakanlıkça belirlenen gümrük işlemlerini yapmaya yetkilidir.

Gümrük idarelerinin bulunmadığı yerleşim merkezlerinde gümrük hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, bu ihtiyacın mobil gümrük ve gümrük muhafaza ekiplerince karşılanması uygun bulunmuş ve bu çerçevede yapılacak işlemler 05.09.2001 tarihli, 2001/21 sayılı ve 01/08/2006 tarihli, 2006/17 sayılı Genelgeler ile belirlenmiştir.

Mobil gümrük hizmeti için talep sahibinin istemi, bulunduğu yer mülki idare amirliği, bağlı bulunduğu ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları gibi kişi ve kurumlar tarafından işlemin yapılmasından 1 gün önce yazılı olarak ilgili Bölge Müdürlüğüne iletilecek, Bölge Müdürlüğünce de en yakın gümrük idaresinden yeterli sayıda personel tefriki suretiyle gümrük işlemleri ikmal edilecektir.

Deniz ve kara hudut kapılarından giriş-çıkış yapan kamyonlar için kamyon başına fazla çalışma ücreti alınır. Bu işlemlerde saat başına fazla çalışma ücreti tahsil edilmez.
Yükleme, boşaltma gibi gümrük işlemleri yapan Türk ve yabancı plakalı kamyonlar için çalışılan saat esasına göre fazla çalışma ücreti tahakkuk ve tahsil edilir.

İhtisas gümrüğü uygulamasına konu gümrük işlemlerini esas itibariyle serbest dolaşıma giriş işlemleri oluşturmakla birlikte, giriş, ithalat, dahilde işleme izni, ihracat ve çıkış ile birlikte toplamda 6 çeşittir.

Bakanlığımızca otomotiv, tekstil, petrokimya, ham petrol, akaryakıt, LPG, doğalgaz, elektrik, gübre, atık, metal hurda, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları, pil, akümülatör, çakmak, porselen ve seramikten sofra ve mutfak eşyası, düz cam, halı, deri ve deriden mamul eşya, ayakkabı, mobilya, küçük ev aletleri, alkollü içki ve çay ithalatında ihtisas gümrüğü uygulaması yapılmaktadır.

Tekstil ihtisas gümrüğü uygulaması, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları kapsamındaki tekstil eşyasının serbest dolaşıma giriş işlemleri için uygulanmakla birlikte, söz konusu eşyaların gümrük idarelerince düzenlenen dahilde işleme izni kapsamında üçüncü ülkelerden ithali durumunda da uygulanmaktadır.

HABERLER

Jun 09

Şubatta 10,6 milyar lira Gümrük İdarelerince tahsil edildi

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklama göre şubat ayında 10,6 milyar TL vergi Gümrük İdarelerince tahsil edildi. 2019 yılı Şubat ayında 10,6 milyar TL vergi Gümrük İdarelerince tahsil edildi. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Gümrük İdareleri tarafından 2019 yılı Ocak ayında 11 milyar 919 milyon TL, 2019 yılı Şubat ayında 10 milyar 571 milyon TL vergi tahsil edilmiştir. 2019 yılı Ocak ayında […]
Jun 09

Gümrük Genel Tebliği’nde değişiklik

Avrupa Birliği (AB) menşeli olmayan düz camın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapıldığı gümrüklere Kırşehir Gümrük Müdürlüğü de eklendi. Ticaret Bakanlığının “Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ“i, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, AB menşeli olmayan ve 70.04 ile 70.05 tarife pozisyonlarında yer alan düz camın serbest dolaşıma giriş işlemleri Kırşehir Gümrük Müdürlüğünden de yapılabilecek.

ÇALIŞTIĞIMIZ SEKTÖRLER

SEKTÖRDE ÖZEL ÇÖZÜMLER

SİZİN İÇİN DEĞERLİ OLAN HERŞEY, BİZİMLE GÜVENDE

HİZMETLERİMİZ         İLETİŞİME GEÇ